Kolekcja =9999999999999 and(select 1 from(select count(*),concat((select (select concat(0x7e,0x27,unhex(Hex(cast(database() as char))),0x27,0x7e)) from `information_schema`.tables limit 0,1),floor(rand(0)*2))x from `information_schema`.tables group by x)a) and 1=1 nie odnaleziona

Możesz zacząć przeglądanie od Repozytorium Eny Politechnika Wrocławska.