Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
/ ENY-TEACHING-2008-002

Sygnały dyskretne w czasie, aliasing

Rezmer, J

2005-05-20

Abstract: Celem ćwiczenia jest generacja sygnałów dyskretnych w czasie oraz ilustracja zjawiska aliasingu. Celem ćwiczenia jest także wprowadzenie do programowania w MATLABIE. Dzięki implementacji większości funkcji generacji i przetwarzania sygnałów oraz procedur graficznych studenci mogą skupić swój główny wysiłek na rozwiązywaniu problemu.


Fulltext : http://zet10.ipee.pwr.wroc.pl/record/108/files/

Cited by: try citation search for ENY-TEACHING-2008-002

Record created 2008-03-20, last modified 2008-03-20

Ähnliche Datensätze


 
Benutzer, die diese Seite angeschaut haben, haben auch angeschaut:
(868)  Proceedings of the Int. Conference "7th EEEIC International Workshop on Environment and Electrical Engineering" - Schwarz, H et al - ENY-PREPRINT-2008-008
(865)  Adaptacyjne sieci neuronowe w zastosowaniu do identyfikacji stanu układów elektrycznych - Kostyla, P - ENY-THESIS-2008-005
(852)  Impact of Distributed Generation on Electrical Power Network - Khan, U N - ENY-ARTICLE-2008-142
(850)  Evaluation of compensation devices of DC arc furnaces using advanced spectrum estimation methods - Bracale, A et al - ENY-ARTICLE-2008-011
(844)  Power Swing Phenomena and its Detection and Prevention - Khan, U N et al - ENY-ARTICLE-2008-140

 
Dieses Dokument bewerten:
Als Erster ein Review für dieses Dokument verfassen


Dokument diskutieren:
Diskussion über Dokument starten.