Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
000000108 001__ 108
000000108 037__ $$aENY-TEACHING-2008-002
000000108 041__ $$apol
000000108 100__ $$aRezmer, J
000000108 245__ $$aSygnały dyskretne w czasie, aliasing
000000108 260__ $$c2005-05-20
000000108 300__ $$a14p
000000108 520__ $$aCelem ćwiczenia jest generacja sygnałów dyskretnych w czasie oraz ilustracja zjawiska aliasingu. Celem ćwiczenia jest także wprowadzenie do programowania w MATLABIE. Dzięki implementacji większości funkcji generacji i przetwarzania sygnałów oraz procedur graficznych studenci mogą skupić swój główny wysiłek na rozwiązywaniu problemu.
000000108 8560_ $$fzbigniew.leonowicz@pwr.wroc.pl
000000108 8564_ $$uhttp://zet10.ipee.pwr.wroc.pl/record/108/files/$$zAccess to Fulltext
000000108 909CO $$ooai:zet10.pwr.wroc.pl:108$$pglobal
000000108 980__ $$aTEACHING