Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
000000109 001__ 109
000000109 037__ $$aENY-TEACHING-2008-003
000000109 041__ $$apol
000000109 100__ $$aRezmer, J
000000109 245__ $$aTransformata ZET
000000109 260__ $$c2006-02-22
000000109 300__ $$a12p
000000109 520__ $$aCelem ćwiczenia jest odwracanie transformaty ZET metodą rozkładu na ułamki proste, wykorzystując funkcje MATLABa, opis matematyczny systemów LTI w dziedzinie transformaty, badanie stabilności i przyczynowości systemów.
000000109 8560_ $$fzbigniew.leonowicz@pwr.wroc.pl
000000109 8564_ $$uhttp://zet10.ipee.pwr.wroc.pl/record/109/files/$$zAccess to Fulltext
000000109 909CO $$ooai:zet10.pwr.wroc.pl:109$$pglobal
000000109 980__ $$aTEACHING