Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
/ ENY-TEACHING-2008-003

Transformata ZET

Rezmer, J

2006-02-22

Abstract: Celem ćwiczenia jest odwracanie transformaty ZET metodą rozkładu na ułamki proste, wykorzystując funkcje MATLABa, opis matematyczny systemów LTI w dziedzinie transformaty, badanie stabilności i przyczynowości systemów.


Fulltext : http://zet10.ipee.pwr.wroc.pl/record/109/files/

Cited by: try citation search for ENY-TEACHING-2008-003

Record created 2008-03-20, last modified 2008-03-20

Similar records


 
People who viewed this page also viewed:
(935)  Proceedings of the Int. Conference "7th EEEIC International Workshop on Environment and Electrical Engineering" - Schwarz, H et al - ENY-PREPRINT-2008-008
(932)  Elektrotechnika Teoretyczna. Analiza układów nieliniowych - Luczycki, A et al - ENY-BOOK-2008-002
(915)  Adaptacyjne sieci neuronowe w zastosowaniu do identyfikacji stanu układów elektrycznych - Kostyla, P - ENY-THESIS-2008-005
(912)  Zadania 1 Podstawy Elektrotechniki Automatyka i Robotyka - Hejke, I et al - ENY-TEACHING-2008-020
(907)  Impact of Distributed Generation on Electrical Power Network - Khan, U N - ENY-ARTICLE-2008-142

 
Rate this document:
Be the first to review this document.


Discuss this document:
Start a discussion about any aspect of this document.