Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
000000110 001__ 110
000000110 037__ $$aENY-TEACHING-2008-004
000000110 041__ $$apol
000000110 100__ $$aRezmer, J
000000110 245__ $$aAnaliza widmowa sygnałów dyskretnych
000000110 260__ $$c2006-02-22
000000110 300__ $$a11p
000000110 520__ $$aCelem ćwiczenia jest przeprowadzenie analizy widmowej dyskretnych sygnałów okresowych przy zastosowaniu szybkiego przekształcenie Fouriera (FFT) oraz zbadaniu wpływu różnych czynników na dokładność przetwarzania. Do analizy i wizualizacji otrzymanych wyników wykorzystano funkcje programu MATLAB.
000000110 8560_ $$fzbigniew.leonowicz@pwr.wroc.pl
000000110 8564_ $$uhttp://zet10.ipee.pwr.wroc.pl/record/110/files/$$zAccess to Fulltext
000000110 909CO $$ooai:zet10.pwr.wroc.pl:110$$pglobal
000000110 980__ $$aTEACHING