Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
/ ENY-TEACHING-2008-004

Analiza widmowa sygnałów dyskretnych

Rezmer, J

2006-02-22

Abstract: Celem ćwiczenia jest przeprowadzenie analizy widmowej dyskretnych sygnałów okresowych przy zastosowaniu szybkiego przekształcenie Fouriera (FFT) oraz zbadaniu wpływu różnych czynników na dokładność przetwarzania. Do analizy i wizualizacji otrzymanych wyników wykorzystano funkcje programu MATLAB.


Fulltext : http://zet10.ipee.pwr.wroc.pl/record/110/files/

Cited by: try citation search for ENY-TEACHING-2008-004

Record created 2008-03-20, last modified 2008-03-20

Similar records


 
People who viewed this page also viewed:
(1088)  Adaptacyjne sieci neuronowe w zastosowaniu do identyfikacji stanu układów elektrycznych - Kostyla, P - ENY-THESIS-2008-005
(1083)  Impact of Distributed Generation on Electrical Power Network - Khan, U N - ENY-ARTICLE-2008-142
(1080)  Proceedings of the Int. Conference "7th EEEIC International Workshop on Environment and Electrical Engineering" - Schwarz, H et al - ENY-PREPRINT-2008-008
(1070)  Evaluation of compensation devices of DC arc furnaces using advanced spectrum estimation methods - Bracale, A et al - ENY-ARTICLE-2008-011
(1064)  Parametric methods for time-frequency analysis of electric signals - Leonowicz, Z - ENY-BOOK-2008-001

 
Rate this document:
Be the first to review this document.


Discuss this document:
Start a discussion about any aspect of this document.