Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
/ ENY-TEACHING-2008-005

Filtry cyfrowe

Rezmer, J (Politechnika Wrocławska)

2006-02-22

Abstract: Celem ćwiczenia jest poznanie wybranych metod projektowania filtrów cyfrowych SOI oraz NOI oraz przeprowadzenie filtracji symulowanych sygnałów dyskretnych.

Keyword(s): CPS

Fulltext : http://zet10.ipee.pwr.wroc.pl/record/111/files/

Cited by: try citation search for ENY-TEACHING-2008-005

Record created 2008-03-20, last modified 2008-03-20

Ähnliche Datensätze


 
Benutzer, die diese Seite angeschaut haben, haben auch angeschaut:
(958)  Adaptacyjne sieci neuronowe w zastosowaniu do identyfikacji stanu układów elektrycznych - Kostyla, P - ENY-THESIS-2008-005
(947)  Proceedings of the Int. Conference "7th EEEIC International Workshop on Environment and Electrical Engineering" - Schwarz, H et al - ENY-PREPRINT-2008-008
(947)  Impact of Distributed Generation on Electrical Power Network - Khan, U N - ENY-ARTICLE-2008-142
(940)  Zadania 1 Podstawy Elektrotechniki Automatyka i Robotyka - Hejke, I et al - ENY-TEACHING-2008-020
(925)  Measurement of IEC Groups and Subgroups Using Advanced Spectrum Estimation Methods - Bracale, A et al - ENY-ARTICLE-2008-117

 
Dieses Dokument bewerten:
Als Erster ein Review für dieses Dokument verfassen


Dokument diskutieren:
Diskussion über Dokument starten.