Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
000000111 001__ 111
000000111 037__ $$aENY-TEACHING-2008-005
000000111 041__ $$aeng
000000111 100__ $$aRezmer, J$$uPolitechnika Wrocławska
000000111 245__ $$aFiltry cyfrowe
000000111 260__ $$c2006-02-22
000000111 300__ $$a13p
000000111 520__ $$aCelem ćwiczenia jest poznanie wybranych metod projektowania filtrów cyfrowych SOI oraz NOI oraz przeprowadzenie filtracji symulowanych sygnałów dyskretnych.
000000111 6531_ $$aCPS
000000111 8560_ $$fzbigniew.leonowicz@pwr.wroc.pl
000000111 8564_ $$uhttp://zet10.ipee.pwr.wroc.pl/record/111/files/$$zAccess to Fulltext
000000111 909CO $$ooai:zet10.pwr.wroc.pl:111$$pglobal
000000111 980__ $$aTEACHING