Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
000000112 001__ 112
000000112 037__ $$aENY-TEACHING-2008-006
000000112 041__ $$apol
000000112 100__ $$aRezmer, J$$uPolitechnika Wrocławska
000000112 245__ $$aProcesor sygnałowy - wprowadzenie
000000112 260__ $$c2006-02-22
000000112 300__ $$a11p
000000112 520__ $$aĆwiczenie jest krótkim wprowadzeniem do programowania procesora sygnałowego. Wykorzystuje się zintegrowane środowisko programistyczne: „Code Composer Studio” i „DSP Starter Kit” - układ wyposażony w procesor zmiennoprzecinkowy TMS320C6711 wraz z obsługą wejść i wyjść analogowych. Alternatywę środowiska programowania układu DSP stanowi program Simulink.
000000112 6531_ $$aCPS
000000112 6531_ $$aTMS
000000112 6531_ $$aprocesor sygnałowy
000000112 8560_ $$fzbigniew.leonowicz@pwr.wroc.pl
000000112 8564_ $$uhttp://zet10.ipee.pwr.wroc.pl/record/112/files/$$zAccess to Fulltext
000000112 909CO $$ooai:zet10.pwr.wroc.pl:112$$pglobal
000000112 980__ $$aTEACHING