Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
000000113 001__ 113
000000113 037__ $$aENY-TEACHING-2008-007
000000113 041__ $$aeng
000000113 100__ $$aRezmer, J$$uPolitechnika Wrocławska
000000113 245__ $$aSprzętowa realizacja filtrów cyfrowych typu SOI
000000113 260__ $$c2006-02-22
000000113 300__ $$a6p
000000113 520__ $$aCelem pracy jest poznanie sposobu fizycznej realizacji filtrów cyfrowych na procesorze sygnałowym firmy Texas Instruments TMS320C6711 oraz porównanie teoretycznych charakterystyk filtrów z ich praktyczną realizacją.
000000113 6531_ $$afiltry cyfrowe
000000113 6531_ $$aCPS
000000113 6531_ $$aprocesor sygnałowy
000000113 6531_ $$aTMS
000000113 8560_ $$fzbigniew.leonowicz@pwr.wroc.pl
000000113 8564_ $$uhttp://zet10.ipee.pwr.wroc.pl/record/113/files/$$zAccess to Fulltext
000000113 909CO $$ooai:zet10.pwr.wroc.pl:113$$pglobal
000000113 980__ $$aTEACHING