Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
/ ENY-TEACHING-2008-007

Sprzętowa realizacja filtrów cyfrowych typu SOI

Rezmer, J (Politechnika Wrocławska)

2006-02-22

Abstract: Celem pracy jest poznanie sposobu fizycznej realizacji filtrów cyfrowych na procesorze sygnałowym firmy Texas Instruments TMS320C6711 oraz porównanie teoretycznych charakterystyk filtrów z ich praktyczną realizacją.

Keyword(s): filtry cyfrowe ; CPS ; procesor sygnałowy ; TMS

Fulltext : http://zet10.ipee.pwr.wroc.pl/record/113/files/

Cited by: try citation search for ENY-TEACHING-2008-007

Record created 2008-03-20, last modified 2008-03-20

Similar records


 
People who viewed this page also viewed:
(1016)  Adaptacyjne sieci neuronowe w zastosowaniu do identyfikacji stanu układów elektrycznych - Kostyla, P - ENY-THESIS-2008-005
(991)  Impact of Distributed Generation on Electrical Power Network - Khan, U N - ENY-ARTICLE-2008-142
(985)  Proceedings of the Int. Conference "7th EEEIC International Workshop on Environment and Electrical Engineering" - Schwarz, H et al - ENY-PREPRINT-2008-008
(982)  Parametric methods for time-frequency analysis of electric signals - Leonowicz, Z - ENY-BOOK-2008-001
(973)  Evaluation of compensation devices of DC arc furnaces using advanced spectrum estimation methods - Bracale, A et al - ENY-ARTICLE-2008-011

 
Rate this document:
Be the first to review this document.


Discuss this document:
Start a discussion about any aspect of this document.