Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
000000114 001__ 114
000000114 037__ $$aENY-TEACHING-2008-008
000000114 041__ $$apol
000000114 100__ $$aLeonowicz, Z$$uPolitechnika Wrocławska
000000114 245__ $$aDyskretna transformacja Fouriera
000000114 260__ $$c2005-04-21
000000114 300__ $$a10p
000000114 520__ $$aCelem wiczenia jest przeprowadzenie analizy widmowej sygnałów okresowych za pomocą szybkiego przekształcenia Fouriera (FFT) 
000000114 6531_ $$aDFT
000000114 6531_ $$aFourier
000000114 6531_ $$aFFT
000000114 8560_ $$fzbigniew.leonowicz@pwr.wroc.pl
000000114 8564_ $$uhttp://zet10.ipee.pwr.wroc.pl/record/114/files/$$zAccess to Fulltext
000000114 909CO $$ooai:zet10.pwr.wroc.pl:114$$pglobal
000000114 980__ $$aTEACHING