Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
/ ENY-TEACHING-2008-009

Dyskretne przekształcenie Fouriera

Leonowicz, Z (Politechnika Wrocławska)

2005-04-02

Abstract: Dyskretne przekształcenie Fouriera (ang. Discrete Fourier Transform - DFT) jest jedną z dwóch najbardziej popularnych i wydajnych procedur spotykanych w dziedzinie cyfrowego przetwarzania sygnałów. (Drugą jest filtracja cyfrowa.) DFT pozwala nam analizować, badać i syntetyzować sygnały w sposób niemożliwy do wykorzystania przy przetwarzaniu sygnałów ciągłych (analogowych). Pomimo tego, że jest ono obecnie używane w prawie każdej dziedzinie inżynierii, ujrzymy zastosowania dla DFT, pozwalające nadal mu rozkwitać, jako że jego użyteczność staje się coraz szerzej rozumiana. Z tego powodu właściwe rozumienie DFT jest obowiązkowe dla każdego, kto działa w dziedzinie cyfrowego przetwarzania sygnałów.

Keyword(s): DFT ; FFT ; Fourier

Fulltext : http://zet10.ipee.pwr.wroc.pl/record/115/files/

Cited by: try citation search for ENY-TEACHING-2008-009

Record created 2008-03-20, last modified 2008-03-20

Ähnliche Datensätze


 
Benutzer, die diese Seite angeschaut haben, haben auch angeschaut:
(1056)  Proceedings of the Int. Conference "7th EEEIC International Workshop on Environment and Electrical Engineering" - Schwarz, H et al - ENY-PREPRINT-2008-008
(1054)  Adaptacyjne sieci neuronowe w zastosowaniu do identyfikacji stanu układów elektrycznych - Kostyla, P - ENY-THESIS-2008-005
(1040)  Impact of Distributed Generation on Electrical Power Network - Khan, U N - ENY-ARTICLE-2008-142
(1030)  Parametric methods for time-frequency analysis of electric signals - Leonowicz, Z - ENY-BOOK-2008-001
(1030)  Zadania 1 Podstawy Elektrotechniki Automatyka i Robotyka - Hejke, I et al - ENY-TEACHING-2008-020

 
Dieses Dokument bewerten:
Als Erster ein Review für dieses Dokument verfassen


Dokument diskutieren:
Diskussion über Dokument starten.