Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
@article{Leonowicz:115,
   author    = "Leonowicz, Z",
   title    = "Dyskretne przekształcenie Fouriera",
   month    = "Kwi",
   year     = "2005",
}