Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
000000115 001__ 115
000000115 037__ $$aENY-TEACHING-2008-009
000000115 041__ $$apol
000000115 100__ $$aLeonowicz, Z$$uPolitechnika Wrocławska
000000115 245__ $$aDyskretne przekształcenie Fouriera
000000115 260__ $$c2005-04-02
000000115 300__ $$a30p
000000115 520__ $$aDyskretne przekształcenie Fouriera (ang. Discrete Fourier Transform - DFT) jest jedną z dwóch najbardziej popularnych i wydajnych procedur spotykanych w dziedzinie cyfrowego przetwarzania sygnałów. (Drugą jest filtracja cyfrowa.) DFT pozwala nam analizować, badać i syntetyzować sygnały w sposób niemożliwy do wykorzystania przy przetwarzaniu sygnałów ciągłych (analogowych). Pomimo tego, że jest ono obecnie używane w prawie każdej dziedzinie inżynierii, ujrzymy zastosowania dla DFT, pozwalające nadal mu rozkwitać, jako że jego użyteczność staje się coraz szerzej rozumiana. Z tego powodu właściwe rozumienie DFT jest obowiązkowe dla każdego, kto działa w dziedzinie cyfrowego przetwarzania sygnałów.
000000115 6531_ $$aDFT
000000115 6531_ $$aFFT
000000115 6531_ $$aFourier
000000115 8560_ $$fzbigniew.leonowicz@pwr.wroc.pl
000000115 8564_ $$uhttp://zet10.ipee.pwr.wroc.pl/record/115/files/$$zAccess to Fulltext
000000115 909CO $$ooai:zet10.pwr.wroc.pl:115$$pglobal
000000115 980__ $$aTEACHING