Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
000000116 001__ 116
000000116 037__ $$aENY-TEACHING-2008-010
000000116 041__ $$apol
000000116 100__ $$aLeonowicz, Z$$uPolitechnika Wrocławska
000000116 245__ $$aSzybkie przekształcenie Fouriera
000000116 260__ $$c2005-04-02
000000116 300__ $$a9p
000000116 520__ $$aWprawdzie DFT jest najbardziej bezpośrednią procedurą matematyczną do określania częstotliwościowej zawartości ciągu z dziedziny czasu, jest ona bardzo nieefektywna. Ponieważ liczba punktów w DFT wzrasta do setek lub tysięcy, liczba wymaganych do przetworzenia danych staje się bardzo szybko gigantyczna. W 1965 roku został opublikowany przez Cooley'a i Tuckey'a artykuł przedstawiający bardzo wydajny algorytm implementujący DFT. Algorytm ten jest obecnie znany jako szybkie przekształcenie Fouriera (ang. Fast Fourier Transform — FFT).
000000116 6531_ $$aFFT
000000116 8560_ $$fzbigniew.leonowicz@pwr.wroc.pl
000000116 8564_ $$uhttp://zet10.ipee.pwr.wroc.pl/record/116/files/$$zAccess to Fulltext
000000116 909CO $$ooai:zet10.pwr.wroc.pl:116$$pglobal
000000116 980__ $$aTEACHING