Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
000000117 001__ 117
000000117 037__ $$aENY-TEACHING-2008-011
000000117 041__ $$apol
000000117 100__ $$aLeonowicz, Z$$uPolitechnika Wrocławska
000000117 245__ $$aPraktyczna realizacja systemów DSP
000000117 260__ $$c2005-05-08
000000117 300__ $$a44p
000000117 6531_ $$asystemy
000000117 6531_ $$aDSP
000000117 6531_ $$aalgorytmy
000000117 6531_ $$aarchitektura systemów DSP
000000117 8560_ $$fzbigniew.leonowicz@pwr.wroc.pl
000000117 8564_ $$uhttp://zet10.ipee.pwr.wroc.pl/record/117/files/$$zAccess to Fulltext
000000117 909CO $$ooai:zet10.pwr.wroc.pl:117$$pglobal
000000117 980__ $$aTEACHING