Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
@article{Leonowicz:117,
   author    = "Leonowicz, Z",
   title    = "Praktyczna realizacja systemów DSP",
   month    = "Maj",
   year     = "2005",
}