Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
@article{Leonowicz:139,
   author    = "Leonowicz, Z and Lobos, T and Wozniak, K",
   title    = "Analysis of nonstationary electric signals using the
           S-transform. Zastosowanie transformaty S do analizy
           sygnałów niestacjonarnych w elektrotechnice",
   number    = "ENY-ARTICLE-2008-110. I07/2005/I-018",
   pages    = "4p",
   month    = "Lut",
   year     = "2005",
   note     = "XXVIII Międzynarodowa Konferencja z Podstaw
           Elektrotechniki i Teorii Obwodów. IC-SPETO 2005,
           Gliwice-Ustroń, 11-14.05.2005. T. 2. pp. 379-382",
}