Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
@article{Leonowicz:140,
   author    = "Leonowicz, Z and Lobos, T and Wozniak, K",
   title    = "Analysis of power quality disturbances using the
           S-Transform",
   number    = "ENY-ARTICLE-2008-111. I07/2007/I-009",
   pages    = "4p",
   month    = "Sty",
   year     = "2007",
   note     = "XXX Międzynarodowa Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i
           Teorii Obwodów. IC-SPETO 2007 , Gliwice-Ustroń,
           23-26.05.2007. ",
}