Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
Published Article / I07/2007/I-059 ENY-ARTICLE-2008-112

Wpływ udarów prądowych na zjawiska starzeniowe w ceramice warystorowej.

Jaroszewski, M (Politechnika Wrocławska) ; Pospieszna, J (Politechnika Wrocławska)

2007-08-09

Abstract: W artykule przedstawiono wpływ impulsów prądowych na właściwości elektryczne warystorów ZnO. Zjawiska starzeniowe badano metodą analizy odpowiedzi dielektrycznej w zakresie częstotliwości od 40 Hz do 10 MHz. Abstract. (The influence of current impulses on degradation phenomena in varistor ceramic). This paper presents the effect of impulse current on the electrical properties of ZnO varistor The degradation phenomena were investigated by using of analysis of the dielectric response in the frequency range from 40 Hz to 10 MHz.

Keyword(s): ZnO ; warystor ; udar prądowy ; spektroskopia dielektryczna ; varistor ; current impulse ; dielectric spectroscopy
Note: Przegląd Elektrotechniczny. Konferencje. 2007 R. 5, nr 3, s. 117-118


Fulltext : http://zet10.ipee.pwr.wroc.pl/record/141/files/

Cited by: try citation search for ENY-ARTICLE-2008-112; I07/2007/I-059

Record created 2008-03-23, last modified 2008-03-24

Similar records


 
People who viewed this page also viewed:
(971)  Impact of Distributed Generation on Electrical Power Network - Khan, U N - ENY-ARTICLE-2008-142
(947)  Adaptacyjne sieci neuronowe w zastosowaniu do identyfikacji stanu układów elektrycznych - Kostyla, P - ENY-THESIS-2008-005
(946)  Proceedings of the Int. Conference "7th EEEIC International Workshop on Environment and Electrical Engineering" - Schwarz, H et al - ENY-PREPRINT-2008-008
(939)  Elektrotechnika Teoretyczna. Analiza układów nieliniowych - Luczycki, A et al - ENY-BOOK-2008-002
(937)  Zadania 1 Podstawy Elektrotechniki Automatyka i Robotyka - Hejke, I et al - ENY-TEACHING-2008-020

 
Rate this document:
Be the first to review this document.


Discuss this document:
Start a discussion about any aspect of this document.