Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
000000141 001__ 141
000000141 037__ $$aENY-ARTICLE-2008-112
000000141 041__ $$apol
000000141 088__ $$aI07/2007/I-059
000000141 100__ $$aJaroszewski, M$$uPolitechnika Wrocławska
000000141 245__ $$aWpływ udarów prądowych na zjawiska starzeniowe w ceramice warystorowej.
000000141 260__ $$c2007-08-09
000000141 300__ $$a2p
000000141 500__ $$aPrzegląd Elektrotechniczny. Konferencje. 2007 R. 5, nr 3, s. 117-118
000000141 520__ $$aW artykule przedstawiono wpływ impulsów prądowych na właściwości elektryczne warystorów ZnO. Zjawiska starzeniowe badano metodą analizy odpowiedzi dielektrycznej w zakresie częstotliwości od 40 Hz do 10 MHz. Abstract. (The influence of current impulses on degradation phenomena in varistor ceramic). This paper presents the effect of impulse current on the electrical properties of ZnO varistor The degradation phenomena were investigated by using of analysis of the dielectric response in the frequency range from 40 Hz to 10 MHz.
000000141 6531_ $$aZnO
000000141 6531_ $$awarystor
000000141 6531_ $$audar prądowy
000000141 6531_ $$aspektroskopia dielektryczna
000000141 6531_ $$avaristor
000000141 6531_ $$acurrent impulse
000000141 6531_ $$adielectric spectroscopy
000000141 700__ $$aPospieszna, J$$uPolitechnika Wrocławska
000000141 8560_ $$fzbigniew.leonowicz@pwr.wroc.pl
000000141 8564_ $$uhttp://zet10.ipee.pwr.wroc.pl/record/141/files/$$zAccess to Fulltext
000000141 909CO $$ooai:zet10.pwr.wroc.pl:141$$pglobal
000000141 980__ $$aARTICLE