Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
@article{Jaroszewski:141,
   author    = "Jaroszewski, M and Pospieszna, J",
   title    = "Wpływ udarów prądowych na zjawiska starzeniowe w
           ceramice warystorowej.",
   number    = "ENY-ARTICLE-2008-112. I07/2007/I-059",
   pages    = "2p",
   month    = "Sie",
   year     = "2007",
   note     = "Przegląd Elektrotechniczny. Konferencje. 2007 R. 5, nr 3,
           s. 117-118",
}