Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
Published Article / I07/2007/I-058 ENY-ARTICLE-2008-113

Metoda określenia wartości parametrów wewnętrznych modelu warystora na podstawie pomiaru wartości chwilowych prądu i napięcia

Jaroszewski, M (Politechnika Wrocławska) ; Kostyla, P (Politechnika Wrocławska) ; Waclawek, Z (Politechnika Wrocławska)

2007-12-07

Abstract: Beziskiernikowe ograniczniki przepięć, których aktywną część stanowią warystory oparte na tlenku cynku, spełniają coraz powszechniej rolę układów ochrony izolacji urządzeń elektroenergetycznych. Szczególnie istotny stał się więc problem oceny stanu funkcjonalnego warystorów. Z tego względu szczególnie interesujące jest określenie schematu zastępczego warystora ZnO i jego parametrów. Abstract. (Method of varistor model internal parameters determination using measured values of current and voltage). The ZnO varistors are widely used as devices for overvoltage protection. There is need for a method of voltage load capacity assessment. In this paper the method of varistor equivalent circuit diagram parameters estimation is proposed.

Keyword(s): ZnO ; varistor ; model ; warystor
Note: Przegląd Elektrotechniczny. Konferencje. 2007 R. 5, nr 3, s. 115-116


Fulltext : http://zet10.ipee.pwr.wroc.pl/record/142/files/

Cited by: try citation search for ENY-ARTICLE-2008-113; I07/2007/I-058

Rekord stworzony 2008-03-23, ostatnia modyfikacja 2008-03-24

Podobne rekordy


 
Osoby, które oglądały tę stronę, oglądały również:
(1157)  Impact of Distributed Generation on Electrical Power Network - Khan, U N - ENY-ARTICLE-2008-142
(1153)  Proceedings of the Int. Conference "7th EEEIC International Workshop on Environment and Electrical Engineering" - Schwarz, H et al - ENY-PREPRINT-2008-008
(1151)  Adaptacyjne sieci neuronowe w zastosowaniu do identyfikacji stanu układów elektrycznych - Kostyla, P - ENY-THESIS-2008-005
(1149)  Parametric methods for time-frequency analysis of electric signals - Leonowicz, Z - ENY-BOOK-2008-001
(1131)  Evaluation of compensation devices of DC arc furnaces using advanced spectrum estimation methods - Bracale, A et al - ENY-ARTICLE-2008-011

 
Oceń ten dokument:
Bądź pierwszy i oceń ten dokument.


Dyskusja nad tym dokumentem:
Rozpocznij dyskusję o tym dokumencie.