Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
@article{Jaroszewski:142,
   author    = "Jaroszewski, M and Kostyla, P and Waclawek, Z",
   title    = "Metoda określenia wartości parametrów wewnętrznych
           modelu warystora na podstawie pomiaru wartości chwilowych
           prądu i napięcia",
   number    = "ENY-ARTICLE-2008-113. I07/2007/I-058",
   pages    = "2p",
   month    = "Gru",
   year     = "2007",
   note     = "Przegląd Elektrotechniczny. Konferencje. 2007 R. 5, nr 3,
           s. 115-116",
}