Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
000000142 001__ 142
000000142 037__ $$aENY-ARTICLE-2008-113
000000142 041__ $$apol
000000142 088__ $$aI07/2007/I-058
000000142 100__ $$aJaroszewski, M$$uPolitechnika Wrocławska
000000142 245__ $$aMetoda określenia wartości parametrów wewnętrznych modelu warystora na podstawie pomiaru wartości chwilowych prądu i napięcia
000000142 260__ $$c2007-12-07
000000142 300__ $$a2p
000000142 500__ $$aPrzegląd Elektrotechniczny. Konferencje. 2007 R. 5, nr 3, s. 115-116
000000142 520__ $$aBeziskiernikowe ograniczniki przepięć, których aktywną część stanowią warystory oparte na tlenku cynku, spełniają coraz powszechniej rolę układów ochrony izolacji urządzeń elektroenergetycznych. Szczególnie istotny stał się więc problem oceny stanu funkcjonalnego warystorów. Z tego względu szczególnie interesujące jest określenie schematu zastępczego warystora ZnO i jego parametrów. Abstract. (Method of varistor model internal parameters determination using measured values of current and voltage). The ZnO varistors are widely used as devices for overvoltage protection. There is need for a method of voltage load capacity assessment. In this paper the method of varistor equivalent circuit diagram parameters estimation is proposed.
000000142 6531_ $$aZnO
000000142 6531_ $$avaristor
000000142 6531_ $$amodel
000000142 6531_ $$awarystor
000000142 700__ $$aKostyla, P$$uPolitechnika Wrocławska
000000142 700__ $$aWaclawek, Z$$uPolitechnika Wrocławska
000000142 8560_ $$fzbigniew.leonowicz@pwr.wroc.pl
000000142 8564_ $$uhttp://zet10.ipee.pwr.wroc.pl/record/142/files/$$zAccess to Fulltext
000000142 909CO $$ooai:zet10.pwr.wroc.pl:142$$pglobal
000000142 980__ $$aARTICLE