Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
Published Article / I07/2007/I-070 ENY-ARTICLE-2008-114

Wpływ oscylacyjnie tłumionych udarów napięciowych na zjawiska starzeniowe w ceramice warystorowej.

Pospieszna, J (Politechnika Wrocławska) ; Jaroszewski, M (Politechnika Wrocławska)

2007-12-07

Abstract: Warystory z tlenku cynku (ZnO) są ceramiczymi materiałami polikrystalicznymi, charakteryzującymi się silnie nieliniową charakterystyką napięciowo-prądową. Przy niskich napięciach zachowują się jak mało stratne izolatory – w prądzie przewodzenia dominuje składowa pojemnościowa, a składowa rezystancyjna stanowi nie więcej niż 10% całkowitego prądu. Przy wysokich napięciach warystor staje się przewodnikiem – rezystancja warystora gwałtownie maleje, co skutkuje silnym wzrostem prądu przewodzenia. Te właściwości warystora wykorzystuje się w urządzeniach ochrony przeciwprzepięciowej zarówno urządzeń elektronicznych, jak i elektroenergetycznych urządzeń wysokonapięciowych. W eksploatacji warystory ZnO mogą być narażone na różnego typu oddziaływania, które mogą powodować zmiany ich właściwości elektrycznych.

Keyword(s): starzenie ; warystor ; udar napięciowy
Note: Energetyka. 2007 z. temat. nr 12, s. 100-102


Fulltext : http://zet10.ipee.pwr.wroc.pl/record/143/files/

Cited by: try citation search for ENY-ARTICLE-2008-114; I07/2007/I-070

Record created 2008-03-23, last modified 2008-03-24

Ähnliche Datensätze


 
Benutzer, die diese Seite angeschaut haben, haben auch angeschaut:
(982)  Impact of Distributed Generation on Electrical Power Network - Khan, U N - ENY-ARTICLE-2008-142
(979)  Proceedings of the Int. Conference "7th EEEIC International Workshop on Environment and Electrical Engineering" - Schwarz, H et al - ENY-PREPRINT-2008-008
(962)  Adaptacyjne sieci neuronowe w zastosowaniu do identyfikacji stanu układów elektrycznych - Kostyla, P - ENY-THESIS-2008-005
(951)  Elektrotechnika Teoretyczna. Analiza układów nieliniowych - Luczycki, A et al - ENY-BOOK-2008-002
(950)  Evaluation of compensation devices of DC arc furnaces using advanced spectrum estimation methods - Bracale, A et al - ENY-ARTICLE-2008-011

 
Dieses Dokument bewerten:
Als Erster ein Review für dieses Dokument verfassen


Dokument diskutieren:
Diskussion über Dokument starten.