Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
000000143 001__ 143
000000143 037__ $$aENY-ARTICLE-2008-114
000000143 041__ $$apol
000000143 088__ $$aI07/2007/I-070
000000143 100__ $$aPospieszna, J$$uPolitechnika Wrocławska
000000143 245__ $$aWpływ oscylacyjnie tłumionych udarów napięciowych na zjawiska starzeniowe w ceramice warystorowej.
000000143 260__ $$c2007-12-07
000000143 300__ $$a3p
000000143 500__ $$aEnergetyka. 2007 z. temat. nr 12, s. 100-102
000000143 520__ $$aWarystory z tlenku cynku (ZnO) są ceramiczymi materiałami polikrystalicznymi, charakteryzującymi się silnie nieliniową charakterystyką napięciowo-prądową. Przy niskich napięciach zachowują się jak mało stratne izolatory – w prądzie przewodzenia dominuje składowa pojemnościowa, a składowa rezystancyjna stanowi nie więcej niż 10% całkowitego prądu. Przy wysokich napięciach warystor staje się przewodnikiem – rezystancja warystora gwałtownie maleje, co skutkuje silnym wzrostem prądu przewodzenia. Te właściwości warystora wykorzystuje się w urządzeniach ochrony przeciwprzepięciowej zarówno urządzeń elektronicznych, jak i elektroenergetycznych urządzeń wysokonapięciowych. W eksploatacji warystory ZnO mogą być narażone na różnego typu oddziaływania, które mogą powodować zmiany ich właściwości elektrycznych.
000000143 6531_ $$astarzenie
000000143 6531_ $$awarystor
000000143 6531_ $$audar napięciowy
000000143 700__ $$aJaroszewski, M$$uPolitechnika Wrocławska
000000143 8560_ $$fzbigniew.leonowicz@pwr.wroc.pl
000000143 8564_ $$uhttp://zet10.ipee.pwr.wroc.pl/record/143/files/$$zAccess to Fulltext
000000143 909CO $$ooai:zet10.pwr.wroc.pl:143$$pglobal
000000143 980__ $$aARTICLE