Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
@article{Pospieszna:143,
   author    = "Pospieszna, J and Jaroszewski, M",
   title    = "Wpływ oscylacyjnie tłumionych udarów napięciowych na
           zjawiska starzeniowe w ceramice warystorowej.",
   number    = "ENY-ARTICLE-2008-114. I07/2007/I-070",
   pages    = "3p",
   month    = "Gru",
   year     = "2007",
   note     = "Energetyka. 2007 z. temat. nr 12, s. 100-102",
}