Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
Book / ISBN 83-7085-092-8 ENY-BOOK-2008-002

Elektrotechnika Teoretyczna. Analiza układów nieliniowych

Luczycki, A ; Skopec, A

1986-01-01

Abstract: Układy z elementami rezystancyjnymi, łukiem, elektrycznym, dławik, obwody magnetyczne, ferrorezonans, transformator nieliniowy, obwody nieliniowe indukcyjno pojemnościowe, układy samowzbudne.

Keyword(s): układy nieliniowe ; rezystancyjne ; indukcyjne ; pojemnościowe ; ferrorezonans ; samowzbudne ; inercyjne ; transformator nielinowy ; łuk elektryczny
Note: (C) 1986 Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej <kopiowanie zabronione>


Fulltext : http://zet10.ipee.pwr.wroc.pl/record/145/files/

Cited by: try citation search for ENY-BOOK-2008-002; ISBN 83-7085-092-8

Record created 2008-03-24, last modified 2011-10-09

Similar records


 
People who viewed this page also viewed:
(1686)  Impact of Distributed Generation on Electrical Power Network - Khan, U N - ENY-ARTICLE-2008-142
(1681)  Zadania 1 Podstawy Elektrotechniki Automatyka i Robotyka - Hejke, I et al - ENY-TEACHING-2008-020
(1665)  Parametric methods for time-frequency analysis of electric signals - Leonowicz, Z - ENY-BOOK-2008-001
(1665)  Adaptacyjne sieci neuronowe w zastosowaniu do identyfikacji stanu układów elektrycznych - Kostyla, P - ENY-THESIS-2008-005
(1651)  Proceedings of the Int. Conference "7th EEEIC International Workshop on Environment and Electrical Engineering" - Schwarz, H et al - ENY-PREPRINT-2008-008

 
Rate this document:
Be the first to review this document.


Discuss this document:
Start a discussion about any aspect of this document.