Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
@book{Luczycki:145,
   author    = "Luczycki, A and Skopec, A",
   title    = "Elektrotechnika Teoretyczna. Analiza układów
           nieliniowych",
   month    = "Sty",
   year     = "1986",
   note     = "(C) 1986 Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
           <kopiowanie zabronione>",
}