Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
000000145 001__ 145
000000145 037__ $$aENY-BOOK-2008-002
000000145 041__ $$apol
000000145 088__ $$aISBN 83-7085-092-8
000000145 100__ $$aLuczycki, A
000000145 245__ $$aElektrotechnika Teoretyczna. Analiza układów nieliniowych
000000145 260__ $$c1986-01-01
000000145 300__ $$a137p
000000145 500__ $$a(C) 1986 Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej <kopiowanie zabronione>
000000145 520__ $$aUkłady z elementami rezystancyjnymi, łukiem, elektrycznym, dławik, obwody magnetyczne, ferrorezonans, transformator nieliniowy, obwody nieliniowe indukcyjno pojemnościowe, układy samowzbudne.
000000145 6531_ $$aukłady nieliniowe
000000145 6531_ $$arezystancyjne
000000145 6531_ $$aindukcyjne
000000145 6531_ $$apojemnościowe
000000145 6531_ $$aferrorezonans
000000145 6531_ $$asamowzbudne
000000145 6531_ $$ainercyjne
000000145 6531_ $$atransformator nielinowy
000000145 6531_ $$ałuk elektryczny
000000145 700__ $$aSkopec, A
000000145 8560_ $$fzbigniew.leonowicz@pwr.wroc.pl
000000145 8564_ $$uhttp://zet10.ipee.pwr.wroc.pl/record/145/files/$$zAccess to Fulltext
000000145 909CO $$ooai:zet10.pwr.wroc.pl:145$$pglobal
000000145 980__ $$aBOOK