Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
@article{Leonowicz:146,
   author    = "Leonowicz, Z",
   title    = "Synteza obwodów elektrycznych",
   month    = "Sty",
   year     = "2007",
}