Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
000000149 001__ 149
000000149 037__ $$aENY-TEACHING-2008-015
000000149 041__ $$apol
000000149 100__ $$aSkopec, A$$uPolitechnika Wrocławska
000000149 245__ $$aRezystancja, rezystywność - zadania
000000149 260__ $$c2005-11-16
000000149 300__ $$a2p
000000149 520__ $$aZadania z teorii pola dot. rezystancji. Podstawy Elektrotechniki 2
000000149 6531_ $$arezystywność
000000149 6531_ $$arezystancja
000000149 6531_ $$ateoria pola
000000149 6531_ $$aPodstawy Elektrotechniki 2
000000149 700__ $$aLeonowicz, Z$$uPolitechnika Wrocławska
000000149 8560_ $$fzbigniew.leonowicz@pwr.wroc.pl
000000149 8564_ $$uhttp://zet10.ipee.pwr.wroc.pl/record/149/files/$$zAccess to Fulltext
000000149 909CO $$ooai:zet10.pwr.wroc.pl:149$$pglobal
000000149 980__ $$aTEACHING