Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
000000156 001__ 156
000000156 037__ $$aENY-TEACHING-2008-017
000000156 041__ $$apol
000000156 100__ $$aLeonowicz, Z$$uPolitechnika Wrocławska
000000156 245__ $$aRepozytorium Wydziałowe
000000156 260__ $$c2007-04-02
000000156 520__ $$aOtwarte internetowe źródło informacji Wzrost IF naszych publikacji, CYTOWANIA (dowiedziony od 69 do 500% ponieważ tylko 15% naszych publikacji jest ŁATWO dostępnych).  Zwiększenie prestiżu instytucji.  Witryna Wydziału  - REKLAMA – współpraca, studenci zagr. Archiwum.  Inicjatywa OPEN ACCESS     OAI   
000000156 6531_ $$arepozytorium
000000156 6531_ $$aimpact
000000156 6531_ $$acitations
000000156 6531_ $$apublikacje
000000156 6531_ $$acytowania
000000156 6531_ $$aCDS Invenio
000000156 8560_ $$fzbigniew.leonowicz@pwr.wroc.pl
000000156 8564_ $$uhttp://zet10.ipee.pwr.wroc.pl/record/156/files/$$zAccess to Fulltext
000000156 909CO $$ooai:zet10.pwr.wroc.pl:156$$pglobal
000000156 980__ $$aTEACHING