Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
/ ENY-TEACHING-2008-017

Repozytorium Wydziałowe

Leonowicz, Z (Politechnika Wrocławska)

2007-04-02

Abstract: Otwarte internetowe źródło informacji Wzrost IF naszych publikacji, CYTOWANIA (dowiedziony od 69 do 500% ponieważ tylko 15% naszych publikacji jest ŁATWO dostępnych). Zwiększenie prestiżu instytucji. Witryna Wydziału - REKLAMA – współpraca, studenci zagr. Archiwum. Inicjatywa OPEN ACCESS OAI

Keyword(s): repozytorium ; impact ; citations ; publikacje ; cytowania ; CDS Invenio

Fulltext : http://zet10.ipee.pwr.wroc.pl/record/156/files/

Cited by: try citation search for ENY-TEACHING-2008-017

Record created 2008-04-20, last modified 2008-04-21

Similar records


 
People who viewed this page also viewed:
(1082)  Adaptacyjne sieci neuronowe w zastosowaniu do identyfikacji stanu układów elektrycznych - Kostyla, P - ENY-THESIS-2008-005
(1076)  Impact of Distributed Generation on Electrical Power Network - Khan, U N - ENY-ARTICLE-2008-142
(1064)  Proceedings of the Int. Conference "7th EEEIC International Workshop on Environment and Electrical Engineering" - Schwarz, H et al - ENY-PREPRINT-2008-008
(1051)  Evaluation of compensation devices of DC arc furnaces using advanced spectrum estimation methods - Bracale, A et al - ENY-ARTICLE-2008-011
(1035)  Parametric methods for time-frequency analysis of electric signals - Leonowicz, Z - ENY-BOOK-2008-001

 
Rate this document:
Be the first to review this document.


Discuss this document:
Start a discussion about any aspect of this document.