Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
Preprint / ISBN 978-83-89333-19-3 ENY-PREPRINT-2008-006

Dydaktyczne aspekty projektowania wirtualnego w kształceniu na odległość

Szymanda, J (Politechnika Wrocławska, Instytut Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii)

2008-03-02

Abstract: W referacie przedstawiono doświadczenia i sugestie dotyczące wprowadzania do programów dydaktycznych elementów kształcenia na odległość (e-learning) w zakresie wspomagania kursów uruchamianych w formie tradycyjnej (blended learning), nazywanych często w polskich przekładach kursami komplementarnymi lub mieszanymi. W szczególności rozważane są zależności pomiędzy kreowanymi formami komplementarnymi i stopniem ich akceptacji przez grupy uczestników (studentów) realizujących zarówno zadania według programów dydaktycznych obowiązkowych jak i wybieralnych

Keyword(s): dydaktyka ; edukacja ; projektowanie wirtualne ; kształcenie na odległość ; zespoły projektowe
Note: XIII CONFERENCE ZKwE’08 COMPUTER APPLICATIONS IN ELECTRICAL ENGINEERING Poznan, April 14-16, 2008 strony: 361-362 ; rysunki: 2 ;, bibliografia: 8 ISBN 978-83-89333-19-3


Fulltext : http://zet10.ipee.pwr.wroc.pl/record/158/files/

Cited by: try citation search for ENY-PREPRINT-2008-006; ISBN 978-83-89333-19-3

Record created 2008-04-21, last modified 2008-04-22

Ähnliche Datensätze


 
Benutzer, die diese Seite angeschaut haben, haben auch angeschaut:
(1393)  Proceedings of the Int. Conference "7th EEEIC International Workshop on Environment and Electrical Engineering" - Schwarz, H et al - ENY-PREPRINT-2008-008
(1377)  Impact of Distributed Generation on Electrical Power Network - Khan, U N - ENY-ARTICLE-2008-142
(1361)  Evaluation of compensation devices of DC arc furnaces using advanced spectrum estimation methods - Bracale, A et al - ENY-ARTICLE-2008-011
(1356)  Adaptacyjne sieci neuronowe w zastosowaniu do identyfikacji stanu układów elektrycznych - Kostyla, P - ENY-THESIS-2008-005
(1350)  Parametric methods for time-frequency analysis of electric signals - Leonowicz, Z - ENY-BOOK-2008-001

 
Dieses Dokument bewerten:
Als Erster ein Review für dieses Dokument verfassen


Dokument diskutieren:
Diskussion über Dokument starten.