Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
@techreport{Szymanda:158,
   author    = "Szymanda, J",
   title    = "Dydaktyczne aspekty projektowania wirtualnego w
           kształceniu na odległość",
   number    = "ENY-PREPRINT-2008-006. ISBN 978-83-89333-19-3",
   month    = "Mar",
   year     = "2008",
   note     = "XIII CONFERENCE ZKwE’08 COMPUTER APPLICATIONS IN
           ELECTRICAL ENGINEERING Poznan, April 14-16, 2008 strony:
           361-362 ; rysunki: 2 ;, bibliografia: 8 ISBN
           978-83-89333-19-3",
}