Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
000000158 001__ 158
000000158 037__ $$aENY-PREPRINT-2008-006
000000158 041__ $$apol
000000158 088__ $$aISBN 978-83-89333-19-3
000000158 100__ $$aSzymanda, J$$uPolitechnika Wrocławska, Instytut Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii
000000158 245__ $$aDydaktyczne aspekty projektowania wirtualnego w kształceniu na odległość
000000158 260__ $$c2008-03-02
000000158 300__ $$a2p
000000158 500__ $$aXIII CONFERENCE ZKwE’08 COMPUTER APPLICATIONS IN ELECTRICAL ENGINEERING Poznan, April 14-16, 2008 strony: 361-362 ;  rysunki: 2  ;, bibliografia: 8 ISBN 978-83-89333-19-3
000000158 520__ $$aW referacie przedstawiono doświadczenia i sugestie dotyczące wprowadzania do programów dydaktycznych elementów kształcenia na odległość (e-learning) w zakresie wspomagania kursów uruchamianych w formie tradycyjnej (blended learning), nazywanych często w polskich przekładach kursami komplementarnymi lub mieszanymi. W szczególności rozważane są zależności pomiędzy kreowanymi formami komplementarnymi i stopniem ich akceptacji przez grupy uczestników (studentów) realizujących zarówno zadania według programów dydaktycznych obowiązkowych jak i wybieralnych
000000158 6531_ $$adydaktyka
000000158 6531_ $$aedukacja
000000158 6531_ $$aprojektowanie wirtualne
000000158 6531_ $$akształcenie na odległość
000000158 6531_ $$azespoły projektowe
000000158 8560_ $$fjaroslaw.szymanda@pwr.wroc.pl
000000158 8564_ $$uhttp://zet10.ipee.pwr.wroc.pl/record/158/files/$$zAccess to Fulltext
000000158 909CO $$ooai:zet10.pwr.wroc.pl:158$$pglobal
000000158 980__ $$aPREPRINT