Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
@techreport{Szymanda:159,
   author    = "Szymanda, J and Noszczynski, M",
   title    = "Modelowanie procedur przetwarzania rozproszonego w sieciach
           informatycznych laboratoriów dydaktycznych",
   number    = "ENY-PREPRINT-2008-007. ISBN 978-83-89333-19-3",
   month    = "Mar",
   year     = "2008",
   note     = "XIII CONFERENCE ZKwE’08 COMPUTER APPLICATIONS IN
           ELECTRICAL ENGINEERING Poznan, April 14-16, 2008 strony:
           313-314 ; rysunki: 4 ;, bibliografia: 2 ISBN
           978-83-89333-19-3",
}