Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
000000159 001__ 159
000000159 037__ $$aENY-PREPRINT-2008-007
000000159 041__ $$apol
000000159 088__ $$aISBN 978-83-89333-19-3
000000159 100__ $$aSzymanda, J$$uPolitechnika Wrocławska, Instytut Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii
000000159 245__ $$aModelowanie procedur przetwarzania rozproszonego w sieciach informatycznych laboratoriów dydaktycznych
000000159 260__ $$c2008-03-02
000000159 300__ $$a2p
000000159 500__ $$aXIII CONFERENCE ZKwE’08 COMPUTER APPLICATIONS IN ELECTRICAL ENGINEERING Poznan, April 14-16, 2008 strony: 313-314 ;  rysunki: 4  ;, bibliografia: 2 ISBN 978-83-89333-19-3
000000159 520__ $$aW referacie przedstawiono adaptację dedykowanego systemu przetwarzania rozproszonego, przeznaczonego do wdrożenia w studenckich laboratoriach-sieciowo komputerowych wydziałów elektrycznych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu kursów z cyfrowego przetwarzania sygnałów oraz metod numerycznych w technice. Podstawowym założeniem projektu było przyjęcie formuły maksymalnej zwięzłości semantyki logicznej oraz przenośności oprogramowania pomiędzy różnymi systemami operacyjnymi, uniezależniając tym samym meritum zagadnienia dydaktycznego od platformy systemowo-sprzętowej.
000000159 6531_ $$adydaktyka
000000159 6531_ $$aedukacja
000000159 6531_ $$aprzetwarzanie rozproszone
000000159 6531_ $$aklastry obliczeniowe
000000159 6531_ $$aczas rzeczywisty
000000159 6531_ $$aalgorytm zstępujący
000000159 700__ $$aNoszczynski, M$$uPolitechnika Wrocławska, Instytut Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii
000000159 8560_ $$fjaroslaw.szymanda@pwr.wroc.pl
000000159 8564_ $$uhttp://zet10.ipee.pwr.wroc.pl/record/159/files/$$zAccess to Fulltext
000000159 909CO $$ooai:zet10.pwr.wroc.pl:159$$pglobal
000000159 980__ $$aPREPRINT