Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
/ ENY-TEACHING-2008-019

Linia długa

Rezmer, J (Politechnika Wrocławska)

2005-05-31

Abstract: W przypadkach gdy wymiary geometryczne układów elektrycznych są porównywalne z długością fali elektromagnetycznej, to nie spełniają one warunku quasi-stacjonarności i powinny być opisywane ogólnymi metodami teorii pola elektromagnetycznego. Układy takie nazywa się układami o parametrach rozłożonych. W pewnych przypadkach można jednak zastosować analizę obwodową do układów o parametrach rozłożonych. Dotyczy to tzw. linii długiej , gdzie warunek quasi-stacjonarności jest naruszony tylko w jednym kierunku, tzn. przy danej częstotliwości sygnału wymiary wzdłuż osi linii są dużo większe niż w pozostałych kierunkach i porównywalne z długością fali elektromagnetycznej. W takich układach wartości prądów i napięć w linii zależą zarówno od czasu jak i od współrzędnej przestrzennej.

Keyword(s): linia długa ; parametry rozłożone ; równanie telegrafistów

Fulltext : http://zet10.ipee.pwr.wroc.pl/record/188/files/

Cited by: try citation search for ENY-TEACHING-2008-019

Record created 2008-05-16, last modified 2008-05-17

Similar records


 
People who viewed this page also viewed:
(1107)  Proceedings of the Int. Conference "7th EEEIC International Workshop on Environment and Electrical Engineering" - Schwarz, H et al - ENY-PREPRINT-2008-008
(1088)  Adaptacyjne sieci neuronowe w zastosowaniu do identyfikacji stanu układów elektrycznych - Kostyla, P - ENY-THESIS-2008-005
(1083)  Impact of Distributed Generation on Electrical Power Network - Khan, U N - ENY-ARTICLE-2008-142
(1065)  Zadania 1 Podstawy Elektrotechniki Automatyka i Robotyka - Hejke, I et al - ENY-TEACHING-2008-020
(1053)  Measurement of IEC Groups and Subgroups Using Advanced Spectrum Estimation Methods - Bracale, A et al - ENY-ARTICLE-2008-117

 
Rate this document:
Be the first to review this document.


Discuss this document:
Start a discussion about any aspect of this document.