Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
000000189 001__ 189
000000189 037__ $$aENY-TEACHING-2008-020
000000189 041__ $$apol
000000189 100__ $$aHejke, I
000000189 245__ $$aZadania 1 Podstawy Elektrotechniki Automatyka i Robotyka
000000189 260__ $$c2005-10-10
000000189 300__ $$a2p
000000189 520__ $$aPodstawy elektrotechniki; Automatyka i Robotyka , Rok I LISTA PIERWSZA Zakres: Prąd stały. Obwody rezystancyjne nie rozgałęzione i rozgałęzione. Prawo Ohma i prawa Kirchhoffa. Praca i moc. Źródła napięcia i prądu.
000000189 6531_ $$aautomatyka
000000189 6531_ $$arobotyka
000000189 6531_ $$azadania
000000189 6531_ $$apodstawy elektrotechniki
000000189 6531_ $$aprawo Ohma
000000189 6531_ $$aprawo Kirchhoffa
000000189 700__ $$aSikorski, T
000000189 8560_ $$fleon99@pwr.wroc.pl
000000189 8564_ $$uhttp://zet10.ipee.pwr.wroc.pl/record/189/files/$$zAccess to Fulltext
000000189 909CO $$ooai:zet10.pwr.wroc.pl:189$$pglobal
000000189 980__ $$aTEACHING