Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
@phdthesis{Smigielski:18,
   author    = "Smigielski, Z",
   title    = "Zespół elektrowni wiatrowych",
   month    = "Cze",
   year     = "2007",
   note     = "praca magisterska , pod opieką dr inż. Z. Leonowicza",
}