Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
Thesis / ENY-THESIS-2008-002

Zespół elektrowni wiatrowych

Smigielski, Z

2007-06-10

Abstract: Celem niniejszej Pracy dyplomowej było modelowanie w środowisku programowym Matlabk-Simulink zespołu elektrowni wiatrowych. Ocena parametrów, stanów dynamicznych i statycznych pracy modelu.

Keyword(s): wind ; generation ; Simulink ; Matlab ; dynamics
Note: praca magisterska , pod opieką dr inż. Z. Leonowicza


Fulltext : http://zet10.ipee.pwr.wroc.pl/record/18/files/

Cited by: try citation search for ENY-THESIS-2008-002

Record created 2008-03-07, last modified 2008-03-11

Similar records


 
People who viewed this page also viewed:
(1270)  Proceedings of the Int. Conference "7th EEEIC International Workshop on Environment and Electrical Engineering" - Schwarz, H et al - ENY-PREPRINT-2008-008
(1260)  Impact of Distributed Generation on Electrical Power Network - Khan, U N - ENY-ARTICLE-2008-142
(1250)  Adaptacyjne sieci neuronowe w zastosowaniu do identyfikacji stanu układów elektrycznych - Kostyla, P - ENY-THESIS-2008-005
(1246)  Evaluation of compensation devices of DC arc furnaces using advanced spectrum estimation methods - Bracale, A et al - ENY-ARTICLE-2008-011
(1242)  Parametric methods for time-frequency analysis of electric signals - Leonowicz, Z - ENY-BOOK-2008-001

 
Rate this document:
Be the first to review this document.


Discuss this document:
Start a discussion about any aspect of this document.