Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
000000018 001__ 18
000000018 037__ $$aENY-THESIS-2008-002
000000018 041__ $$aeng
000000018 100__ $$aSmigielski, Z
000000018 245__ $$aZespół elektrowni wiatrowych
000000018 260__ $$c2007-06-10
000000018 300__ $$a69p
000000018 500__ $$apraca magisterska , pod opieką dr inż. Z. Leonowicza
000000018 520__ $$aCelem niniejszej Pracy dyplomowej było modelowanie w środowisku programowym Matlabk-Simulink zespołu elektrowni wiatrowych. Ocena parametrów, stanów dynamicznych i statycznych pracy modelu.
000000018 6531_ $$awind
000000018 6531_ $$ageneration
000000018 6531_ $$aSimulink
000000018 6531_ $$aMatlab
000000018 6531_ $$adynamics
000000018 8560_ $$fzbigniew.leonowicz@pwr.wroc.pl
000000018 8564_ $$uhttp://zet10.ipee.pwr.wroc.pl/record/18/files/$$zAccess to Fulltext
000000018 909CO $$ooai:zet10.pwr.wroc.pl:18$$pglobal
000000018 980__ $$aTHESIS