Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
@phdthesis{Misiak:198,
   author    = "Misiak, L",
   title    = "Systemy zabezpieczeń budynków wielkokubaturowych",
   month    = "Cze",
   year     = "2008",
   note     = "preprint, praca dyplomowa",
}