Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
000000198 001__ 198
000000198 037__ $$aENY-THESIS-2008-006
000000198 041__ $$apol
000000198 100__ $$aMisiak, L$$uPolitechnika Wrocławska
000000198 245__ $$aSystemy zabezpieczeń budynków wielkokubaturowych
000000198 260__ $$c2008-06-19
000000198 300__ $$a45p
000000198 500__ $$apreprint, praca dyplomowa
000000198 520__ $$aWspółczesne czasy gdzie priorytetem jest życie i zdrowie ludzkie sprawiają iż duży nacisk kładzie się na rozwój oraz tworzenie nowych systemów mających zapewnić jak największą ochronę i bezpieczeństwo ludzi.  Budynki o wielkiej kubaturze takie jak centra handlowe, kina, teatry, szkoły, hotele, restauracje w których jednocześnie przebywa często po kilkaset osób mogą stanąć w obliczu wszelakich zagrożeń.   Jednym z nich i bardzo niebezpiecznym jest ogień. Mimo dużej świadomości społeczeństwa o tym żywiole prawdopodobieństwo wystąpienia pożaru występuje zawsze. Wystarczy często niedopałek papierosa lub iskra z uszkodzonej instalacji elektrycznej, przegrzany silnik. Szkody wynikłe z wystąpienia pożaru to głównie straty materialne oraz zagrożenie dla ludzkiego życia. Aby zapobiec tego rodzaju zagrożeniom stosowane są nowoczesne systemy. Podstawowe z nich to:  ·	system sygnalizacji pożaru;  ·	dźwiękowy system ostrzegawczy.       Oprócz pożaru mamy również do czynienia z innego typu niebezpieczeństwami, na które narażeni są ludzie przebywający w budynkach. Dość realnym w dzisiejszych czasach i jednocześnie jednym z najbardziej niebezpiecznych jest zagrożenie atakiem terrorystycznym. Z myślą o takim charakterze niebezpieczeństwa powstały system ochrony mienia mające zabezpieczyć przed wtargnięciem niepożądanych osób. Systemy te to : ·	Kontrola dostępu; ·	System sygnalizacji włamania i napadu; ·	Telewizja przemysłowa. Zastosowanie tych systemów w budynkach nie daje 100% pewności bezpieczeństwa lecz do minimum obniża mogące wystąpić zagrożenie.
000000198 6531_ $$asystemy bezpieczeństwa
000000198 6531_ $$asygnalizacja pożaru
000000198 6531_ $$adźwiękowy system ostrzegawczy
000000198 6531_ $$atelewizja przemysłowa
000000198 8560_ $$fleon99@pwr.wroc.pl
000000198 8564_ $$uhttp://zet10.ipee.pwr.wroc.pl/record/198/files/$$zAccess to Fulltext
000000198 909CO $$ooai:zet10.pwr.wroc.pl:198$$pglobal
000000198 980__ $$aTHESIS