Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
@phdthesis{Blaszczyk:199,
   author    = "Blaszczyk, P",
   title    = "Kontrola stanu izolacji w sieciach z izolowanym punktem
           neutralnym jako środek ochrony przeciwporażeniowej w
           górnictwie. Opracowanie i wykonanie stanowiska do badań
           centralnych zabezpieczeń upływowych.",
   month    = "Maj",
   year     = "2008",
   note     = "praca dyplomowa",
}